ที่อยู่สำหรับติอต่อ

 

ที่อยู่

ห้องสมุดโรงพยาบาลนครปฐม

196 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

โทร 034-212885

http://www.nkpthospital.go.th/th/ISSN: 0125-7323