การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัด

บุญเลิศ ตันสิทธิแพทย์, วิทยา ชาติบัญชาชัย

Abstract


คนโดยทั่วไปมักจะเข้าใจว่าศัลยกรรมคือ การผ่าตัด แต่ศัลยแพทย์ทุกคนทราบดีว่า ความสําเร็จในการดูแลรักษา คนไข้ที่ต้องผ่าตัดนั้น ไม่เพียงแต่จะต้องอาศัยการผ่าตัดที่หมดจนเรียบร้อยเท่านั้น แต่จะต้องมีการเตรียมคนไข้ให้ดีที่สุด ก่อนผ่าตัด และการดูแลคนไข้หลังผ่าตัดอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

การดูแลผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด

จุดมุ่งหมาย - เพื่อตระเตรียมผู้ป่วยให้มีสภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ที่สุด พร้อมที่จะทนต่อการดมยาสลบ, การผ่าตัด และสภาพหลังผ่าตัด

หลักการดูแลผู้ป่ายก่อนผ่าตัด

ประกอบด้วย

(1) Diagnostic work up ให้ได้สาเหตุของโรค และความรุนแรงของโรคที่ผู้ป่วยเป็นอยู่

(2) ประเมินสภาพร่างกายโดยทั่วไปของผู้ป่วย และตรวจหาโรคซ่อนเร้นในตัวผู้ป่วยที่อาจจะเป็นผลเสียต่อการดมยา, การผ่าตัด หรือปัญหาหลังการผ่าตัด

(3) การตระเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ซึ่งได้แก่การรักษาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากโรค หรือโรคที่ซ่อนเร่้นให้กลัลสู่สภาพที่เป็นปรกติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้

(1) DIAGNOSTIC WORD UP

ศัลยแพทย์ควรจะทราบว่า ผู้ป่วยที่จะนําไปผ่าตัดนั้นเป็นโรคอะไร หรือหากยังไม่ทราบการ วินิจฉัยที่แน่นอนก็ควร จะมี Provisional Diagnosis ที่ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด

ควรจะทราบว่า           ผู้ป่วยนั้นเป็นมากน้อยแค่ไหน

ควรจะทราบว่า           จะนำผู้ป่วยไปผ่าอะไร,อวัยวะอะไร,จะทำมากน้อยแค่ไหน

ไม่บังควรอย่างยิ่ง        ที่จะนำผู้ป่วยไปผ่าตัดโดยไม่มีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจน

ไม่บังควรอย่างยิ่ง        ที่จะนำผู้ป่วยไปผ่าตัดโดยที่ยังไม่รู้ว่าจะผ่าอะไรFull Text:

FULL TEXT IN THAI


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Khon Kaen Medical Journal ISSN : 0125-7501

Journal Contact