การพยาบาลทารกคลอดก่อนกำหนด

จริยาพร วรรณโชติ

Abstract


ทารกคลอดก่อนกำหนดเป็นทารกที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคและการเสียชีวิต เนื่องจากการทำงานของอวัยวะในระบบต่างๆ ยังไม่สมบูรณ์ ทารกยิ่งคลอดก่อนกำหนดมากเท่าใดก็ยิ่งมีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของอวัยวะในระบบต่างๆ มากขึ้นเท่านั้น ในแต่ละปี ทั่วโลกมีทารกที่คลอดก่อนกำหนดประมาณ 13 ล้านคน (Simmons, et al., 2010) ทารกเหล่านี้บางส่วนเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนจากการคลอดก่อนกำหนด สำหรับในประเทศไทย จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าอัตราการตายของทารกอายุ 0-28 วัน สูงกว่าทารกอายุ      29 วัน-1 ปี และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในทารกคลอดก่อนกำหนด โดยพบว่าการคลอดก่อนกำหนดเป็นสาเหตุสำคัญอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตของทารกไทยในช่วงแรกเกิด (ธราธิป โคละทัติ, 2552) นอกจากนี้ การคลอดก่อนกำหนดยังเป็นสาเหตุของความพิการที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็กอีกด้วย ทารกคลอดก่อนกำหนดจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลจากแพทย์และพยาบาลที่มีความชำนาญเฉพาะทาง เพื่อช่วยให้ทารกรอดชีวิตและมีความพิการหลงเหลือน้อยที่สุด

Full Text:

fulltext in Thai

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://96e4c3658d4cb4b559057995ae5a382c.com/?fp=lYc9fK06L9nfrQ%2Fwn97Qk2w%2B%2FDLWYMmGCjhyqKsIhgbBTj%2F3knlR03Vx3OvhiJ51MJ2a%2FZzkM6WdzzQRpjfMpw%3D%3D&prvtof=QR9OoWIXbEShk%2FeZoeBPeXcQbdnPj2swViQ1SpZ6fkM%3D&poru=gWjj%2FA17Z0s3mbFouy31nv5jHL2qqIJ15QnRvQJ7ooUMm%2Fo5bov3y8RsDwvQ7JjccV8YbZCyBNJaFRIJ3WVclUrz8AUnIqx90J68QVve8xJVkij0mMqhCnbXOJn3GN6z4XSBy3DCngXHrO1FifAZX0yaDjmq7SZm6Zn%2FUFdmRKQD7V%2Bo9Kpc2P%2BAMph0x3Dk1Wi31QuiTDGAhlAJHa7feQ%3D%3D&i=54.167.179.48&b=CCBot%2F2.0+%28http%3A%2F%2Fcommoncrawl.org%2Ffaq%2F%29&h=thailand.digitaljournals.org">Click here to proceed</a>. </body>