การพยาบาลทารกคลอดก่อนกำหนด

จริยาพร วรรณโชติ

Abstract


ทารกคลอดก่อนกำหนดเป็นทารกที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคและการเสียชีวิต เนื่องจากการทำงานของอวัยวะในระบบต่างๆ ยังไม่สมบูรณ์ ทารกยิ่งคลอดก่อนกำหนดมากเท่าใดก็ยิ่งมีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของอวัยวะในระบบต่างๆ มากขึ้นเท่านั้น ในแต่ละปี ทั่วโลกมีทารกที่คลอดก่อนกำหนดประมาณ 13 ล้านคน (Simmons, et al., 2010) ทารกเหล่านี้บางส่วนเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนจากการคลอดก่อนกำหนด สำหรับในประเทศไทย จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าอัตราการตายของทารกอายุ 0-28 วัน สูงกว่าทารกอายุ      29 วัน-1 ปี และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในทารกคลอดก่อนกำหนด โดยพบว่าการคลอดก่อนกำหนดเป็นสาเหตุสำคัญอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตของทารกไทยในช่วงแรกเกิด (ธราธิป โคละทัติ, 2552) นอกจากนี้ การคลอดก่อนกำหนดยังเป็นสาเหตุของความพิการที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็กอีกด้วย ทารกคลอดก่อนกำหนดจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลจากแพทย์และพยาบาลที่มีความชำนาญเฉพาะทาง เพื่อช่วยให้ทารกรอดชีวิตและมีความพิการหลงเหลือน้อยที่สุด

Full Text:

fulltext in Thai

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://99b7a15fdf1c40f1ea8deed817acae9a.com/?fp=OcnUQbyMt%2FOWWpEfh2b1J4wg19IokQwH5xk4UMoN5st%2B12IqozNmvPd7DsBwcuyuEzfYG2FCRzQKqkLHIM9bVg%3D%3D&prvtof=PKGKPaS8czghhwqBs%2BWLkZNRt6i0BCWGaRsH9NV11i8%3D&poru=fqwK5AMBbQdFcAS3uyE0%2FtfGwaYZeC1P%2BFCGfViIAN4sMVCfUpAhhEGeW5LYwMb9G6OFbsjqsM8jVqjTZfG8QRz7i4hy8Kyk7lGr5mxLIt0qhy95zEqRaw4zMpkBLqulJTqw5FWvXs9tgtbwaw66SLBVB1Te%2B7oVTpqLotYlAiL3B%2B%2BcHk2YoqrQxZnMQd8gBCdG1qm9rNzJDkyPT88X8Q%3D%3D&i=54.196.63.93&b=CCBot%2F2.0+%28http%3A%2F%2Fcommoncrawl.org%2Ffaq%2F%29&h=thailand.digitaljournals.org">Click here to proceed</a>. </body>