[ ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ]

Register

 

Fill in this form to register with this site.

Click here if you are already registered with this or another journal on this site.

Profile

The username must contain only lowercase letters, numbers, and hyphens/underscores.
The password must be at least 6 characters.
  Joan Alice Smith = JAS

(Your institution, e.g. "Simon Fraser University")
Privacy Statement

(E.g., department and rank)
: Notified by email on publication of an issue of the journal.
: Able to submit items to the journal.
: Willing to conduct peer review of submissions to the site.

* Denotes required field

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.               <<อ่านวารสารทั้งหมด (All of journals)>>                         

                       

เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562)

ISSN : 0858-8899

-----------------------------------------------------

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

181/37 ซ.ราชประชา ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทร.043222818-9  โทรสาร.043226164

 สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์

ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา 4.0 International.