[ ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ]

Browse Title Index

 

 
Issue Title
 
Vol.22 No.2 July 2015-December 2015 A predictive model of an effectiveness of antiviral drugs treated in PLWHA under accountability of The Office of Disease Prevention and Control 6th Khon Kaen Abstract   FULL TEXT THAI PDF
Piyatida Pootachai, Jiraporn Khiewyoo
 
Vol.23 No.3 September 2016-December 2016 Achievement of Communications and Public relations for risk Management of Emerging Infectious Diseases: Department of Disease Control Abstract   FULL TEXT THAI PDF
Sirikanjana Yamphaka
 
Vol.21 No.1 Octobet 2013-March 2014 Administrative Factors Affecting Performance of Dentists in Accorded With Detal Care Service Previlege Under Dental Care Fund at Community Hospitals Abstract   FULL TEXT THAI PDF
Witchanan Suwannasaeng, Chanaphol Sriruecha
 
Vol.21 No.1 Octobet 2013-March 2014 Administrative Factors Affecting the Reporting on Primary Health Data of Public Health Officers at Tambon Health Promoting Hospital in Chaiyaphum Province Abstract   FULL TEXT THAI PDF
Jarukit Nakkam, Chanaphol Sriruecha
 
Vol.18 No.2 February 2011-May 2011 Affecting ​Factors ​and ​Impacted ​to ​Preventive ​Behavior​ on ​the ​Influenza Type​ A ​(subtype​2009​H1N1) ​of ​the ​Population ​in ​Namon​ District,​ Kalasin ​Province Abstract   FULL TEXT THAI PDF
Sanya Supanyabut
 
Vol.23 No.3 September 2016-December 2016 An efficiency practice development model of officials in Thai public health saving and credit cooperatives Abstract   FULL TEXT THAI PDF
Manu Bunsrimaneechai
 
Vol.21 No.2 July 2014-December 2014 An evaluation of risk for severe β- thalassemia in the public health area 7 of Thailand Abstract   FULL TEXT THAI PDF
Sutudsanee Vimolsarte, Charlie Vimolsarte, Udomkiat Puntanaprated
 
Vol.20 No.1 October 2012-March 2013 An Investigation of Leptospirosis death Maung srung district Roy-Et Province 23rd May 2012 Abstract   FULL TEXT IN THAI PDF
Kittiphich Chantee, Nootuth Phavirut, Supapron Midtrapanon
 
Vol.21 No.1 Octobet 2013-March 2014 Analysis of Investigation of Dengue Hemorrhagic Fever Report in Health Service Network Region 10 and 12 Abstract   FULL TEXT THAI PDF
Kesorn Thaewnongiew, Duangsamorn Buranapiyawong, Suruk Wilaisipraserd, Uthai Punanu, Chauwachern Chionkanlop, Panupong Putharugsa
 
Vol.20 No.2 April 2013-September 2013 Basic Occupational Health Service Development in Primary Health Care Units Abstract   FULL TEXT THAI PDF
Simalak Dithisawatwet, Pilailak Polpila, Pichet Chomchaloa, Janyaruck Yates, Sophapan Jiraniratisai, Fa-e-za Toyoh, Nuchanart Nakkam
 
Vol.19 No.2 April 2012-September 2012 Case study: Diphtheria in Loei Hospital between June - November 2012 Abstract   FULL TEXT IN THAI PDF
Phatcharapha Rattanaphunkit
 
Vol.23 No.1 January 2016-April 2016 Causes and Determinant Factors of Death among Tuberculosis Patients during Treatment in Khonkaen Province, Fiscal Year 2009 -2010 Abstract   FULL TEXT THAI PDF
Vivat Mungkhetklang, Paweena Jungphukiaw, Kannika Trinnawoottipong
 
Vol.19 No.2 April 2012-September 2012 Changing Health behavior by participate to sustainable, in the diabetes mellitus risk group, Kasetwisai district: Roi-et province Abstract   FULL TEXT IN THAI PDF
Sooksanti Intarawichian
 
Vol.22 No.1 January 2015-June 2015 Characteristics of HIV infected and AIDS patients in the responsibility area of The Office of Disease Prevention and Control 6th Khon Kaen, 2008-2012 Abstract   FULL TEXT THAI PDF
Piyatida Pootachai
 
Vol.18 No.3 June 2011-September 2011 Comparison of Effectiveness on Increasing Cholinesterase Blood Level between Thunbergiaceae and Bauhinia strychnifolia Craib in Agriculturists Abstract   FULL TEXT THAI PDF
Wirote Lertpongpipat, Darika Chaiyakhun
 
Vol.18 No.2 February 2011-May 2011 Content (สารบัญ) Abstract   PDF
Thiraphot Singtohin
 
Vol.18 No.3 June 2011-September 2011 Content (สารบัญ) Abstract   PDF
Thiraphot Singtohin
 
Vol.19 No.1 October 2011-March 2012 Content (สารบัญ) Abstract   PDF
Thiraphot Singtohin
 
Vol.19 No.2 April 2012-September 2012 Content (สารบัญ) Abstract   PDF
Thiraphot Singtohin
 
Vol.20 No.1 October 2012-March 2013 Content (สารบัญ) Abstract   PDF
Thiraphot Singtohin
 
Vol.20 No.2 April 2013-September 2013 Content (สารบัญ) Abstract   PDF
Thiraphot Singtohin
 
Vol.21 No.1 Octobet 2013-March 2014 Content (สารบัญ) Abstract   PDF
Thiraphot Singtohin
 
Vol. 18 No.1 October 2010-January 2011 Contents (สารบัญ) Abstract   PDF
Thiraphot Singtohin
 
Vol.21 No.2 July 2014-December 2014 Contents (สารบัญ) Abstract   PDF
Thiraphot Singtohin
 
Vol.22 No.1 January 2015-June 2015 Contents (สารบัญ) Abstract   PDF
Thiraphot Singtohin
 
1 - 25 of 180 Items 1 2 3 4 5 > >> 


               <<อ่านวารสารทั้งหมด (All of journals)>>                         

                       

เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562)

ISSN : 0858-8899

-----------------------------------------------------

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

181/37 ซ.ราชประชา ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทร.043222818-9  โทรสาร.043226164

 สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์

ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา 4.0 International.