[ ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ]

Journal of the office of DPC 7 Khon Kaen - วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น

 
Journal of the office of DPC 7 Khon Kaen

    To publish the original research, report and knowledge relevant to prevention, control of disease and health hazards including related issues on public health.

Frequency : 3  Issues per year (January-April, May-August, September-December)

Language : Abstract in English and Thai/Full Text in Thai 

Free access online 

ISSN : 0858-8899

คู่มือสำหรับผู้เขียน (Guideline for Authors)

ฐานข้อมูลวารสารหน่วยงาน (Official Website)

Email :  journal.dpc6@gmail.com

2015 Thai Journal Impact Factor = 0.063


สคร.7 ขอนแก่น

Vol.24 No.1 January 2017-April 2017

Table of Contents

Cover (ปกวารสาร)

Cover (ปกวารสาร) PDF
paweena jungphukiaw

Content (สารบัญ)

Contents (สารบัญ) PDF
paweena jungphukiaw

Editorial (บทบรรณาธิการ)

Editor'Note (บรรณาธิการแถลง) PDF
paweena jungphukiaw

Original Articles (นิพนธ์ต้นฉบับ)

The empowerment for the role of health management on themselves among village health volunteer at Bupueai sub-district, Namyuen district Ubonratchatani province FULL TEXT THAI PDF
Kulchaya Loyha, Suchada Nasa, Jumlong Wongprasert, Dendungdee Srisura, Monthicha Raksilp, Chanapong Kuasiri, Pattaraporn Charoenbut, Rommaneeyakorn moonsil 1-13
The integrated detection – interception of communicable disease across the country by Chiang Mai InternationalAirportQuarantine Station FULL TEXT THAI PDF
Weeraphong Pongchanta, Adulsak Wijit 14-24
The development of the drug abuse immunity training program for junior high school students. FULL TEXT THAI PDF
Surachai Wattanaudomchai, Teerachai Nethanomsak, Chulaporn Sota 25-35
Factors associated with patient’s delay of treatment among new smear positive pulmonary tuberculosis patients in North-Eastern Thailand FULL TEXT THAI PDF
Chaweewan Pongvong, Pornnapa Suggaravetsiri, Kannika Trinnawoottipong 36-46
Kegel and Urinary Bladder Training Exercise Program for Urinary Incontinent in Elderly Females at Na Tan Subdistrict, Tha Khantho District, Kalasin Province. FULL TEXT THAI PDF
Phuangtong Ratwisai, Buavaroon Srichaikul, Chanchainarong Songkasri 47-57
Effectiveness of Elderly Tuberculosis Screening Form in BanPhai Hospital, BanPhai District,KhonKaen Province. FULL TEXT THAI PDF
Vivat Mungkhetklang, Samaporn Sopajit 58-70
Self Care by Patients with Diabetes in the Regional Health Promotion Hospital Tambon Huai Mary Non Muang Sub -District Nonsang Distric Nonbualum Phu Province FULL TEXT THAI PDF
Worada Mala, Prachak Bouphan 71-79
Evaluation of Dengue virus infection, Leptospirosis and Gonorrher Surveillance in Pha Khao Hospital, Pha Khao District,Loei Province,2015 FULL TEXT THAI PDF
Ronnarong Sripol 80-90
Knowledge attitude and behavior in prevention control of communicable diseases between individualized instruction by principles of environmental education and teaching large groups FULL TEXT THAI PDF
Mila Issarasongkhram, Thassanee Boonprakong, Kasem Chunkao 91-104
Development of financial service management system of Office of Disease Prevention and Control 6th Khon Kaen . FULL TEXT THAI PDF
Prajob Sriwong, Wilaiwan Yokhun, Sanya Jaikong, Sitthiporn Namma 105-117


               <<อ่านวารสารทั้งหมด (All of journals)>>                         

                       

เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562)

ISSN : 0858-8899

-----------------------------------------------------

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

181/37 ซ.ราชประชา ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทร.043222818-9  โทรสาร.043226164

 สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์

ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา 4.0 International.