[ ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ]

Journal of the office of DPC 7 Khon Kaen - วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น

 
Journal of the office of DPC 7 Khon Kaen

    To publish the original research, report and knowledge relevant to prevention, control of disease and health hazards including related issues on public health.

Frequency : 3  Issues per year (January-April, May-August, September-December)

Language : Abstract in English and Thai/Full Text in Thai 

Free access online 

ISSN : 0858-8899

คู่มือสำหรับผู้เขียน (Guideline for Authors)

ฐานข้อมูลวารสารหน่วยงาน (Official Website)

Email :  journal.dpc6@gmail.com

2015 Thai Journal Impact Factor = 0.063


สคร.7 ขอนแก่น

Vol.23 No.3 September 2016-December 2016

Table of Contents

Cover (ปกวารสาร)

Cover (ปกวารสาร) PDF
Thiraphot Singtohin

Content (สารบัญ)

Contents (สารบัญ) PDF
Thiraphot Singtohin

Editorial (บทบรรณาธิการ)

Editor's Note (บรรณาธิการแถลง) PDF
Thiraphot Singtohin

Original Articles (นิพนธ์ต้นฉบับ)

Factors associated with smear positive pulmonary tuberculosis among Diabetes Mellitus patients in Thailand: A meta-analysis FULL TEXT THAI PDF
Kitsarawut Khuancharee, Pornnapa Suggaravetsiri, Kannika Trinnawoottipong 1-11
An efficiency practice development model of officials in Thai public health saving and credit cooperatives FULL TEXT THAI PDF
Manu Bunsrimaneechai 12-22
Factors relating to the quality of life of the diabetic patients at Ban Chiang Kruea Pho Chai health promoting hospital, Chiang Kruea sub district, Muang district, Sakon Nakorn province FULL TEXT THAI PDF
Sribud Srichaijaroonpong, Thawatchai Inthasoi, Apinya Petchwisai, Roongtip Paisan 23-33
The effectiveness of health education program applying self-efficacy and stages of change for weight reduction among working age 40-49 years old group with overweight and obesity in Nongkungshern subdistrict, PhuWiang district, Khon Kaen province FULL TEXT THAI PDF
Supachai Samart, Chulaporn Sota 34-45
The affects of health education on knowledge, attitude and health practice of diabetes patient in the community to reduce blood sugar levels FULL TEXT THAI PDF
Saroj Papomma 46-55
The results of ergonomics health promotion program for behavioral modification of work-related muscuroskeletal disorders risk reduction among Srisomdet hospital personnel, Srisomdet district, Roi Et province FULL TEXT THAI PDF
Suwat Chamnan, Natchaporn Pichainarong, Ronnaruth Butsaenkom 56-66
Prevention of Hand Foot and Mouth disease through participation in child care center and primary school Phukradueng district, Loei province FULL TEXT THAI PDF
Boontian Arsarin, Nara Thiamkhli, Somporn Aunkam, Adchara Doodduem, Nithesn butte 67-76
Leadership soft skills of tambon health promoting hospital director that affects the performance of personnel at tambon health promoting hospital in Khon Kaen province FULL TEXT THAI PDF
Sarichpolchai Buajan, Chanaphol Sriruecha 77-85
Investigation of Leptospirosis death Nachuak district Mahasarakham province, June 9-30, 2015 FULL TEXT THAI PDF
Pornsit Thuainan, Amorn Sutisa, Chayanont Sukhuna 86-96
Achievement of Communications and Public relations for risk Management of Emerging Infectious Diseases: Department of Disease Control FULL TEXT THAI PDF
Sirikanjana Yamphaka 97-107
Models to prevent on food poisoning disease among primary schools of the upper North-Eastern, 2015 FULL TEXT THAI PDF
Kesorn Thaewnongiew, Pornchanok Rattanadilok Na Bhuke, Pongsak Pookakhoa 108-118


               <<อ่านวารสารทั้งหมด (All of journals)>>                         

                       

เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562)

ISSN : 0858-8899

-----------------------------------------------------

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

181/37 ซ.ราชประชา ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทร.043222818-9  โทรสาร.043226164

 สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์

ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา 4.0 International.